Thuê xe đưa đón sân bay

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Chỗ ngồi:
5 chỗ
Nội thành:
1,199,999 đ/ngày
Sân bay:
800,000 đ/lượt
Thuê tháng:
30,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
5 chỗ
Nội thành:
1,000,000 đ/ngày
Sân bay:
800,000 đ/lượt
Thuê tháng:
27,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
5 chỗ
Nội thành:
1,200,000 đ/ngày
Sân bay:
800,000 đ/lượt
Thuê tháng:
30,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1,200,000 đ/ngày
Sân bay:
900,000 đ/lượt
Thuê tháng:
30,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1,500,000 đ/ngày
Sân bay:
900,000 đ/lượt
Thuê tháng:
36,000,000 đ/tháng